De waarde van een dier heeft niets te maken met raszuiverheid. Dieren zijn levende wezens en ze verdienen ons respect en onze goede zorgen
Rassen zijn vaak eeuwenoud en maken als dusdanig deel uit van ons cultuurpatrimonium..
Wereldwijd zijn er mensen, die zich inzetten om deze rassen zuiver door te geven aan onze nazaten. Ze zijn niet alleen bekommerd om hun schoonheid, maar ook om hun welzijn en gezondheid.
Ik wil graag, hoe bescheiden ook, een radertje zijn in dit geheel. De schoonheid en veelheid aan oude rassen fascineert mij en ik betreur dat zo velen met uitsterven zijn bedreigd.

Veel mensen vragen mij tot welk ras hun knuffelkonijn behoort. Hier valt niet altijd een antwoord op te geven. Als konijnen niet strict op raskenmerken, zoals beschreven in de "Officiele Standaard van de erkende Konijnen- en caviarassen", worden geselecteerd, vervagen de typische raskenmerken en hoewel het konijn dan in vele gevallen nog wel in een bepaalde categorie (groot, klein, midden, dwerg) te vangen is, wijkt het op vele punten af van wat deze standaard voorschrijft en kan er dus moeilijk een etiketje worden opgeplakt